กฟภ. เปิดตัว PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

กฟภ. เปิดตัว PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน จัดงานเปิดตัวบริการธุรกิจเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ PEA หรือ PEA SOLAR ทางเลือกไฟฟ้าอัจฉริยะพลังงานสะอาดและปลอดภัย ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่พร้อมมอบบริการที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานจาก PEA ทั้งยังมีสาขาบริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ที่สำนักงานการไฟฟ้าสาขาใกล้บ้านท่าน ภายในงานได้รับเกียรติจากธนาคารกลุ่มพันธมิตรและผู้บริหารจากภาคเอกชนมากมายเข้าร่วม ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า “PEA ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระแสรักษ์โลกและการคำนึงถึงการประหยัดพลังงานในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงโซลาร์เซลล์จึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้การติดตั้งมีค่าใช้จ่ายที่ลดน้อยลง หลายบ้านหันมาติดตั้งเพื่อเป็นพลังงานทางเลือก ช่วยลดค่าไฟฟ้า เพราะประเทศเมืองร้อนที่มีแดดจัดแบบไทยเรานั้นเหมาะกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นอย่างยิ่ง PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน บริการของเรามีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว เป็นการให้บริการแบบครบวงจร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า สาขาบริการลูกค้าที่ครอบคลุมทุกพื้นทั่วประเทศ เรามีพาร์ทเนอร์ด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งาน พร้อมให้คำแนะนำและช่วยดำเนินการในทุกขั้นตอน อย่ารอช้าที่จะลดค่าไฟอย่างยั่งยืน วางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศ PEA SOLAR พลังงานของทุกคน”

กฟภ. เปิดตัว PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

หลักการทำงานของ PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เมื่อติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อรับและเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และเชื่อมต่อเข้ากับสายจำหน่ายของการไฟฟ้าที่เป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยผ่านตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) จะทำหน้าที่ในการควบคุมและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภายในบ้านเพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้านได้ ซึ่งเป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมกันระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า หากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่เพียงพอ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าก็จะร่วมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย

PEA SOLAR มีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นการให้บริการแบบครบวงจร โดยมี 7 ขั้นตอน ให้ลูกค้าได้ติดตั้ง Solar Rooftop กับ PEA ดังนี้

  1. ลูกค้าสนใจติดตั้ง: ช่องทางติดต่อที่สะดวก จากสาขาของ PEA ทั่วประเทศ
  2. สำรวจและออกแบบ: โดยทีมวิศวกรของ PEA ที่มีความเชี่ยวชาญ
  3. ชำระเงิน: ชำระเงินสด หรือ PEA ได้เพิ่มทางเลือกโดยร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ในการให้บริการสินเชื่อให้กับลูกค้า
  4. ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: PEA ดำเนินการให้ทุกขั้นตอน
  5. ติดตั้งระบบ Solar และเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของ PEA: ทีมงานมืออาชีพของ PEA ดูแลการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  6. เริ่มใช้งาน
  7. การบำรุงรักษาระบบ: PEA ดูแลแบบครบวงจรจนถึงบำรุงรักษา

ราคา แพ็กเกจ PEA SOLAR จาก กฟภ.

เป็นราคาที่คิดจากอุปกรณ์ของผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ Inverter ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กับ PEA เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยเป็นการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ Inverter มาจับคู่ให้เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่สนใจจะติดตั้ง Solar Rooftop ตามแบรนด์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งราคาแพ็คเกจออกเป็น 2 กลุ่ม มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3kW 5kW 10kW 15kW และ 20kW ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามกลุ่มแพ็คเกจและระดับราคาตามที่ลูกค้าต้องการ โดยรายละเอียดของทั้ง 2 กลุ่มแพ็กเกจ มีดังนี้

  1. กลุ่ม Standard แพ็คเกจ เป็นผลิตภัณฑ์แผงและ Inverter ที่มีมาตรฐานตามที่ PEA กำหนด ราคา เริ่มตั้งแต่ประมาณ 130,000 บาท ไปจนถึง 680,000 บาท
  2. กลุ่ม Premium แพ็คเกจ เป็นผลิตภัณฑ์แผงและ Inverter ที่มีมาตรฐานตามที่ PEA กำหนด และสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ Power optimizer และ Micro Inverter ได้ โดยจะมีราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณ 150,000 บาท ไปจนถึง 840,000 บาท

PEA SOLAR พร้อมให้บริการแบบครบวงจร วางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศ โดยสามารถชำระได้ทั้งแบบเงินสด และบริการสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินพันธมิตรของ PEA ได้แก่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และธนาคารออมสิน สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA หรือเว็บไซต์ www.peasolar.pea.co.th (เปิดใช้งาน 15 มิถุนายน 2566) และ 1129 PEA Contact Center