แบบนี้ก็มี! โรงเรียนในญี่ปุ่นใช้ หุ่นยนต์ AI เข้าเรียนแทนเด็กที่ขาดเรียน

ทุกวันนี้เทคโนโลยี หุ่นยนต์ AI เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาท ในชีวิตประจำวัน มากยิ่งขึ้นในแทบจะทุก วงการ ซึ่งจะเข้ามาคอยช่วยเหลือสิ่งต่าง ๆ อำนวยความสะดวกทำงานแทนที่มนุษย์ แต่ในวันนี้เราได้เห็นข่าวการทำงานของหุ่นยนต์ AI ที่เข้ามามีบทบาทในโรงเรียน แล้วทำหน้าที่นักเรียนแทนแล้ว!

โดยเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ได้มีไอเดียทำหุ่นยนต์ AI เข้ามานั่งเรียนแทนเด็กนักเรียนที่ขาดเรียนไป ซึ่งสิ่งนี้มีผลพวง มาจากสภาวะการระบาดของ โรค Covid-19 ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตจากการเรียนแบบ Full-Time นอกสถานที่ กลายเป็นหรือเรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นหลัก จนทำให้เด็กนักเรียนหลายคน เคยชินและเลือกที่จะเรียนในบ้านมากกว่า ซึ่งความเป็นจริงแล้ว การออกมาเจอเพื่อน เจอสังคม และได้เรียนรู้ที่โรงเรียน ไปพร้อมๆ กับเพื่อนๆ นั้นจะฝึกทักษะการเรียนรู้ ที่หลากหลายด้านมากกว่า 

หุ่นยนต์ AI
ภาพประกอบจาก Freepik

การนำหุ่นยนต์ AI เข้ามาในโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นเครื่องจูงใจ ให้เด็กๆ อยากกลับมาเรียนที่โรงเรียน ซึ่งตัวของหุ่นยนต์ AI นี้ มีความสูง 3 ฟุต ติดตั้งแท็บเล็ตพร้อมไมโครโฟน และกล้องถ่ายรูป สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระรอบๆ โรงเรียน โดยนักเรียนจะเป็นผู้ที่คอยควบคุมหุ่นยนต์ด้วย แล็ปท็อป

ซึ่งการควบคุม หุ่นยนต์ทางไกล จะช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียน สามารถมีประสบการณ์ร่วม ในการเรียนภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมการอภิปรายในชั้นเรียน พูดคุยกับเพื่อน หรือแม้แต่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยคาดหวังว่า สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ ในการสื่อสาร ลดความวิตกกังวล และรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น 

สำหรับผลที่ได้จากการทดลอง ในครั้งนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไป ว่าผลลัพท์ที่ได้ จะประสบความสำเร็จ และสามารถต่อยอดไปอย่างไรได้บ้าง แต่ก็นับว่าเป็นครั้งแรกในการนำหุ่นยนต์ เข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษา โดยทำหน้าที่เป็นนักเรียน ช่วยปรับสภาพจิตใจ ให้เด็กๆ สามารถกลับมาใช้ชีวิตภายนอกได้เหมือนเดิมมากยิ่งขึ้น 

Source: https://shorturl.asia/RULlC