เกาหลีใต้ ประกาศใบอนุญาตรับรอง หุ่นยนต์ส่งของ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ

หุ่นยนต์ส่งของ

ในปัจจุบัน มีการนำหุ่นยนต์ เข้ามาช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้น จนผู้คนเริ่มคุ้นเคยกับเครื่องจักรเหล่านี้ ในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะร้านค้า ร้านอาหาร หรือโรงพยาบาลทั้ง หุ่นยนต์ส่งของ ทำอาหาร หรือช่วยส่งยาให้ผู้ป่วย ซึ่งล่าสุด กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันประกาศว่าพระราชบัญญัติหุ่นยนต์ ซึ่งหุ่นยนต์จะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัด อย่างเคร่งครัด แม้จะมีเจ้าหน้าที่ คอยควบคุมอยู่ข้างๆก็ตาม 

หุ่นยนต์ส่งของ

ซึ่งข้อบังคับนี้มีด้วยกันว่า หุ่นยนต์ต้องมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กิโลกรัม และมีความเร็วสูงสุด 15 กม./ชม. หุ่นยนต์จะต้องผ่านการทดสอบ 16 จุด ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความสามารถของหุ่นยนต์ในการเคารพกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น การอยู่ในโซนที่กำหนด การนำทางข้ามถนน และอื่นๆ

หากหุ่นยนต์ผ่านการทดสอบ ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับใบอนุญาต เพื่อนำหุ่นยนต์ใช้งานบรรทุกสินค้าเดินบนทางเท้าได้ รวมทั้งอนุญาตให้หุ่นยนต์ไปยังสถานที่ต่างๆที่ได้รับอนุญาตและจำเป็นต้องมีการทำประกันภัยไว้ด้วยเพื่อให้ผู้คนรู้สึก และได้รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น 

หุ่นยนต์ส่งของ

แต่ถึงแม้ว่าจะมีการออกพระราชบัญญัติหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้ว แต่การดำเนินการยังต้องใช้ระยะเวลา ต้องกำหนดหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อรับรองความปลอดภัย ในขณะที่สมาคมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ก็ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยร่วมกับบริษัทประกันภัย เพื่อรองรับการใช้งานหุ่นยนต์นี้ด้วย ซึ่งทางการเกาหลีใต้รับรองว่าจะพร้อมภายในไม่กี่สัปดาห์ในการดำเนินการทั้งหมด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสังคมที่จะมีหุ่นยนต์ เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น 

เชื่อว่าหลังจากนี้อีกไม่นาน เกาหลีใต้อาจจะเป็นประเทศ ที่เริ่มมีหุ่นยนต์เดินเตร็ดเตร่อยู่บนท้องถนน ซึ่งสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมหลักๆ ของสิ่งนี้ คือความปลอดภัย เพื่อที่ผู้คนจะสามารถวางใจ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจ

Source